Others | Soru Hazırlama

Soru Hazırlama

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

- Roma Borçlar Hukuku
- İdari Yargılama Hukuku
- Borçlar Özel Hukuku-1
- Vergi Hukuku-2
- Devletler Özel Hukuku-1

konularından 20'şer adet toplam 100 adet test sorusu hazırlanacaktır. Sorular 4 şık ve özgün olmalıdır.

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 09-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 14-03-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.