Others | Soru çözümü

Soru çözümü

15 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

integral soru çözümü
line integral
finding potential
area integral
cartesian polar
volume integral
spherical
jacobians

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 14-04-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.