Others | Siyasal İletişim ve Reklam - Yazı

Siyasal İletişim ve Reklam - Yazı

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Siyasal İletişim ve Reklam

1. İkna ile otorite arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
2. Siyaset, neden en eski toplumsa ‘action’ olarak bilinir?
3. Yönetilen ile yöneten arasındaki ilişkinin demokrasiye uygun işleyip işlemedeğini nasıl açıklarsınız? Araçlardan örnek vererek anlatınız.
4. Günümüz kamusal alan kavramı üzerindeki değişimi açıklayınız?
5. Bir kişi olarak siyaset yapmak isteseniz kendi reklamınızı nasıl yaparsınız? Anlatınız.

Yazı Tipi: Times New Roman
Satır Aralığı: 1.5
Sayfa Sayısı: 3
Kaynaklar Belirtiniz

Bir Kaynak Pdf Olarak gönderilecektir

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 01-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ