Others | Şirket içi İletişim Sunumu

Şirket içi İletişim Sunumu

41 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Şirket içi iletişimin önemini, nasıl olması gerektiği konusunda kaynak araştırması yapıp sıfırdan bir kişinin anlayacağı şekilde 60 slaytlık bir sunum hazırlanması. Sunum tasarımı önemsizdir beyaz üzerine özet metin koyması yeterlidir. Kaynakları link olarak eklemeniz gereklidir. en az 6 alt başlık olmalıdır.

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-06-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 30-06-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ