Others | sınava yardım mimarlık

sınava yardım mimarlık

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

General Introductıon of Building Installations; Plumbing, Electricity, HVAC, Gas, Lighting, Fire and Security -Clean water systems; cold and hot water - Sanitation equipment, Drainage systems- Sustainable and Ecological water systems, Rainwater collection systems. Fire Protection Systems-General review of Plumbing systems and general introduction to HVAC systems (Bina Tesisatlarının Genel Tanıtımı; Sıhhi Tesisat, Elektrik, HVAC, Gaz, Aydınlatma, Yangın, Güvenlik Temiz su sistemleri; soğuk ve sıcak su, Sanitasyon ekipmanları, Drenaj sistemleri Sürdürülebilir ve Ekolojik su sistemleri, Yağmur suyu toplama sistemleri. Yangından Korunma Sistemleri Sıhhi tesisat sistemlerinin genel incelemesi ve HVAC sistemlerine genel giriş )KONULU BUILDING INSTALLATION DERSİ SINAVI 5 KLASİK SORU OLACAKTIR. İLGİLİ DÖKÜMANLAR BULUNMAKTADIR. BÜTÇE 200TL

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 14-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 14-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.