Others | Sınav

Sınav

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Matematiksel Istatistik II sınavı. Olasılık dağılımları, Merkezi limit teoremi ve uygulamaları, Örneklem dağılımları, Nokta ve aralık tahmini güven aralıkları, Güven aralıkları konularını içeren yaklaşık 10 soru, 40 dakikalık test sınavı 30 mart günü gerçekleşecektir.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 28-03-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 30-03-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ