Others | Ses Kaydını Yazıya Dökme

Ses Kaydını Yazıya Dökme

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Yaklaşık 1 saatlik ingilizce ses kaydı yazıya çevirilecektir dili ingilizcedir.

Bütçe: 25 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 24-11-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 27-11-2017
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ