Others | SAYISAL ANALİZ VİZE SINAVI

SAYISAL ANALİZ VİZE SINAVI

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Lineer Denklemler
Lineer Olmayan Denklemler
Sayı Sistemleri
Hatalar Analizi
Fonksiyonların Yaklaşık Değerlerin Hesaplanması
Taylor Polinomları ve Serileri
Doğrusal Olmayan Cebirsel Denklemlerin Çözümleri
Newton ( NEWTON - RAPHSON ) Metodu
Kirişler ( Secant ) Yöntemi
İnterpolasyon

Notları pdf olarak atıcam

Bütçe: 60 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 12-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 26-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ