Others | Sağlık Verisi Hazırlama ve Düzenleme

Sağlık Verisi Hazırlama ve Düzenleme

14 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Belirli hastalıklarla ilgili araştırma ve bilgilendirici veri hazırlayacak adaylar aramaktayız. Sağlık branşlarında öğrenim gören adaylar beklemekteyiz.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-05-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 14-05-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ