Others | Rusça ödevi

Rusça ödevi

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

A1-A2 Rusça gramerleri kullanarak herhangi bir şey tasvir edebilirsiniz ( Ev, park, bahçe, hayvanlarınız vesaire olabilir) 400-1000 kelime aralığında olmalı

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 04-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ