Others | Rusça Çeviri

Rusça Çeviri

13 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1- Rusça 50 tane sıfat tamlaması ile cümle yazınız
2- Rusça 20 tane fiili, zamana göre (Şimdiki, Geçmiş, Gelecek) çekimini yazınız.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 25-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 31-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.