Others | Rusça çeviri

Rusça çeviri

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

A1 / A2 düzeyinde Rusça dilbilgisi kurallarını ve kelimeleri kullanarak turizm ile ilgili 100 cümle yazınız.

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 30-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 05-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ