Others | Röportaj Deşifresi

Röportaj Deşifresi

9 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

16 dakikalık bir ses dosyası dinlenerek röportaj deşifre edilip word dosyasına yazılacak

Bütçe: 10 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-03-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 14-03-2018
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ