Others | Revit

Revit

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Revitte arazi modelleme kütle çalışması anotasyon ve çıktı oluşturma

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 30-04-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 02-05-2020
Kategori: Grafik / Tasarım / Video

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.