Others | Resmi yazı

Resmi yazı

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Çiçekdağı meslek yüksekokulu müdürlüğünden Kırşehir ahi evran üniversitesi rektörlüğüne bir resmî yazı yazınız. Yazıyı ilgi tutarak yazın.(resmî yazışma kurallarına uygun)

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 17-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ