Others | Reklamcılıkta Yeni Trendler Ve Marka Yönetimi - 2 Sayfa Yazı

Reklamcılıkta Yeni Trendler Ve Marka Yönetimi - 2 Sayfa Yazı

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Marka topluluğunun imaj oluşturma açısından önemini açıklayınız?

1-2 Kaynak Kullanın
Times New Roman
1.5 Satır Aralığı
Sayfa Sayısı: 2 Sayfa
12 Punto

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 28-05-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ