Others | Reklamcılık ödevi

Reklamcılık ödevi

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1- Sosyal medya fenomeni kimdir? Sizce hangi amaçlara hizmet etmektedir? Sizce neden böyle bir ihtiyaç doğmuştur?
2- Bir adet sosyal medya fenomeni seçiniz.
3- Seçtiğiniz fenomenin hitap ettiği hedef kitle nedir? Takipçi sayısı ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi veriniz. (Bu kısım 100 kelimeyi geçmeyecek).
4- Sosyal medya fenomenliğini reklamcılık literatürü bağlamında yorumlayınız.
5- Sosyal medya fenomenliği üzerine bilimsel bir araştırma tasarlayınız.

Araştırmanın Adı
Özet
Anahtar Kelimeler
Giriş
Çalışmanın Amacı
Çalışmanın Önemi
Kavramsal Çerçeve
Araştırmanın Yöntemi
Beklenen Araştırma Bulguları
Kaynakça
Diğer detayları mail yoluyla göndericem

Bütçe: 45 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-05-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-05-2020
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ