Others | R studio olasılık problemleri için

R studio olasılık problemleri için

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

R studi kullanarak olasılık sorularını r studio kodlarıyla yazıp çözecek kişi

Bütçe: 150 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 15-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 16-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.