Others | R dilinde Machine Learning Uygulaması

R dilinde Machine Learning Uygulaması

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

R'da verilen dataseti üzerinde knn, decision tree vb uygulanacak

Bütçe: 80 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 12-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 19-01-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.