Others | Python Görüntü İşleme

Python Görüntü İşleme

11 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Python'da görüntü işleyip sınıflandırma yapan ve terminalden çalıştırılacak bir uygulama yazma

Bütçe: 400 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 18-01-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.