Others | Python'da akış diyagramlı bir program yazma

Python'da akış diyagramlı bir program yazma

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

algoritma ve pc programlama giriş 1. sınıf dersi vizesidir. yönergeleri ben atacağım.

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-11-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 27-11-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ