Others | Pyhton programlamaya giriş ingilizce büt sınavı

Pyhton programlamaya giriş ingilizce büt sınavı

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Konular aşağıdaki şekilde klasik ve test karışık genelde test ağırlıklı oluyor.
Arrays and lists
Strings
Files
Exception handling
Case study 1-shopping cart
Case study 2-gas prices

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 17-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.