Others | Powerpoint sunumu

Powerpoint sunumu

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Basit bir Türkiye haritası ile başlayıp, her butona basıldığında tek tek çevresindeki ülkeleri (1nci basamak) (aynı renkte) gösterecek (Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye, Kıbrıs (KKTC ve Kıbrıs), daha sonra 2nci basamakta, bu ülkelerin komşularını (bu sefer farklı ama yine hepsi aynı renkte gösterecek) (Arnatvutluk, Makedonya, Sıbistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Afganistan, Kuveyt, Filistin-İsrail, Lübnan, Ürdün, Pakistan) daha sonra 3ncü basmakta bu ülkelerin komşularını aynı ama farklı renkte gösterecek (Suudi Arabistan, Mısır, Kuzey Kore, Hindistan, Çin, Moğolistan, Kosovo, Bosna, Macaristan, Hırvatistan, Belarus, Latvia, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Estonya, Finlandya, Kazakistan, Türkemenistan). Süreç saat 9 istikametinden başlayıp, ters-saat istikatmetinde işleyecek. Her ülkenin İngilizce ismi kullanılacak.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-11-2017
Görevin Bitiş Tarihi: 20-11-2017
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ