Others | Playlist Düzenlenmesi

Playlist Düzenlenmesi

215 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

450 şarkılık Spotify playlistindeki şarkıların dinlenip genrelarına göre farklı playlistlere ayrılması.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-09-2018
Görevin Bitiş Tarihi: 08-09-2018
Kategori: Angarya

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.