Others | Physics 2 sınavı yardım

Physics 2 sınavı yardım

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Salı günü saat 17.00 da 8 çoktan seçmeli soruluk ingilizce fizik 2 sınavım var. Konular : Electric Charge -Electric Field -Gauss’ Law- Electric Potential - Capacitance, Dielectrics, Electric. Kendine güvenen yüksek not aldırabilecek biri iletişime geçebilir mi ?

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 06-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 06-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ