Others | PHP Session Library

PHP Session Library

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

$ _SESSION işlemini gerçekleştirecek,

Kütüphane şunları yapmalıdır:
- yoksa bir oturum oluşturma.
- istek üzerine bir oturumu silme
- harici api aracılığıyla oturumları saklama, güncelleme ve silme seçeneği sağlama

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 14-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 14-08-2020
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.