Others | PAZARLAMA

PAZARLAMA

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ödeviniz derste işlenilen durum analizi başlığı altında ele alınan iş portföy analizi ve swot analizi, büyüme stratejileri, hedef pazar seçim stratejileri, konumlandırma stratejileri, rekabet stratejileri ve fiyatlandırma stratejileri ile ilgilidir. Bu konu başlıklarından ikisini herhangi bir işletme örneği uygulamasını ele alarak inceleyiniz? (Örneğin Pınar işletmesi ürün karmasının BCG matrisi olarak incelenmesi ya da Arçelik İşletmesinin pazarlama açısından Swot analizinin yapılması ya da MCDonalds'ın saldırıya yönelik rekabet stratejilerinin incelenmesi ya da Nestle'nin büyüme stratejilerinin incelenmesi gibi.) Ödevde mutlaka somut bir üretim ya da hizmet işletmesi adı olmalı ve incelemenizi bu işletmenin pazarlama uygulamaları hakkında topladığınız bilgiler(web sayfaları, gazete haberleri, reklamları vb) doğrultusunda hangi iki konuyu seçmişseniz somut örneklerle incelemeniz konuların anlaşılırlık düzeyini ölçmek açısından önemlidir.

Bütçe: 90 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 21-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ