Others | Orta düzey programlama

Orta düzey programlama

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ödev konusu: Java ile OpenCV uygulamaları

Açıklama: Ödevler Times New Roman-10pt, satır aralığı tek kat olarak hazırlanacak ve pdf formatında sisteme yüklenecektir. Ayrıca sisteme kod yüklenmeyecek, raporda kodlar Courier New-8pt olarak verilecektir. Ödevlerin puanlanmasında turnitin benzerlik oranı büyük önem arz edecektir.

Ödev formatı ve içerikler şu şekilde olmalıdır:

1) Giriş: OpenCV genel tanıtımı

2) Materyal ve Metot: ilgili teknolojinin çalışma mekanizması; İlgili teknolojide yer alan önemli bileşenler ve ne işe yaradıkları;

3) Uygulama: Kendi yaptığınız uygulamayı ve yazdığınız kodu anlatacaksınız. Uygulamada özgünlük önemli!!!!

4) Değerlendirme: İlgili teknolojinin değerlendirmesi

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-09-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 10-09-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.