Others | Online Veri Girişi

Online Veri Girişi

20 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

BildirirİZ projesi için 2019 yılında yaşanmış vakalar www.bildiririz.com haritasına işlenecektir.
Başvuru sahibinin kadın hakları konusunda faaliyet gösteren kulüp, dernek ve diğer organizasyonlarda görev alması ve #sendeanlat / #metoo hareketlerine katılmış olması tercih sebebidir.
Çalışmanın başarısına bağlı olarak hackathon, kurumsal iş birlikleri ve diğer faaliyetler için devam edilecektir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 11-03-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.