Others | Online Veri Girişi

Online Veri Girişi

8 kişi başvurdu

Görev Detayı

BildirirİZ projesi için 2019 yılında yaşanmış vakalar www.bildiririz.com haritasına işlenecektir.
Başvuru sahibinin kadın hakları konusunda faaliyet gösteren kulüp, dernek ve diğer organizasyonlarda görev alması ve #sendeanlat / #metoo hareketlerine katılmış olması tercih sebebidir.
Çalışmanın başarısına bağlı olarak hackathon, kurumsal iş birlikleri ve diğer faaliyetler için devam edilecektir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-03-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 11-03-2019
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.