Others | Online sınav

Online sınav

0 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Gıda Mühendisliği öğrencisi için kütle enerji denklikleri dersinin sınavı çözülecektir

Bütçe: 250 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 13-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 14-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.