Others | Online Sınav

Online Sınav

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Veri Yapıları(Java dili gösterildi)(TEST)
Bilgi Güvenliği(ÖDEV)
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş( Python dili gösterildi)(TEST)
Veri Madenciliği(Manhattan,Minkowski,K-NN,ID3,Karar Ağaçları ,Min-Max normazilasyonu....gibi konular )(TEST)
Bu dört ders için Final online sınavım da bana yardım edecek arkadaşlar arıyorum. Ders notları benim tarafımdan gönderilecektir. Puan artışıyla beraber fiyatta da artış olacaktır.

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 20-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 24-01-2021
Kategori: Yazılım

GÖREVİ YAPAN KİŞİ