Others | Online Sınav

Online Sınav

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

hemşirelik bölümü Biyoistatistik dersinin vize sınavı için yardım istiyorum. Saat 11:00 'da. Konular: Tanımlar, Ölçümler, Histogram, Olasılık, İstatistiksel Tahminleme, Hipotez testi

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 11-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 11-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ