Others | Olasılık ve İstatistik Sadece Soru Çözümü

Olasılık ve İstatistik Sadece Soru Çözümü

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Olasılık ve İstatistik adlı dersten elimde yaklaşık 40 adet soru var. Sadece soruların doğru cevaplarına ihtiyacım var. Rassal ve normal dağılım, örneklem hesaplaması gibi sorular var.

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-02-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 09-02-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.