Others | Olasılık ve İstatistik Final Sınavı

Olasılık ve İstatistik Final Sınavı

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

25 Ağustos 17:30'da Olasılık ve İstatistik final sınavıma yardım edebilecek arkadaş arıyorum.15 soru 80 dakika test.Yani zaman konusu rahat.İlk vize sorularını gösterebilirim.
Konular:
Temel istatistik kavramlar
Frekans dağılımları ve grafikler
Merkezi eğilim ve dağılış ölçüleri
Küme, permütasyon, kombinasyon kavramları
Olasılık ve koşullu olasılık
Kesikli rastgele değişkenler ve dağılımları
Sürekli rastgele değişkenler ve dağılımları
Normal dağılım
Örnekleme dağılımı
parametre tahmini
Aralık tahmini
Hipotez testleri
Hipotez testleri
İlişki katsayıları

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 26-08-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ