Others | Olasılık 2 vize

Olasılık 2 vize

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Kesikli ve sürekli rassal değişkenlerde dağılımlar binom dağılımı poisson dağılımmı... Moment çıkaran fonksiyonları varyans ve beklenen değer hesapları

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 14-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 14-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ