Others | Olasılık 1 dersi finali

Olasılık 1 dersi finali

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Olasılık yoğunluk fonksiyonu birikimli dağılım fonsksiyonu tek ve 2 değişkenli olasılık yoğunlul fonksiyonu integral kullanımı içeriyor

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 19-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 20-01-2021
Kategori: Diğer

GÖREVİ YAPAN KİŞİ