Others | Offıce Access Ödev

Offıce Access Ödev

4 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ödevinizin Microsoft Office PowerPoint (.ppt veya .pptx) içeriğinde;
Dilediğiniz bir konuda hazırlayacağınız bir sunumu powerpoint
programının farklı özelliklerini kullanarak ve kullandığınız özellikleri de en son slaytta not olarak belirtiniz.

Ödevinizin Microsoft Office Access (.accdb) içeriğinde;
Kendiniz bir veritabanı oluşturunuz. Bu veritabanında en az 5 alan adı ve 3 farklı veri tipi olmasını
sağlayınız. Ayrıca veritabanında en az iki veya daha yüksek sayıda tablo ve sorgu, form
oluşturmalısınız. Bu oluşturduğunuz tablolar arasında ilişkiler kurarak bazı sorgulamalar
gerçekleştirilmelisiniz.
Program kullanım çeşitliliğinize göre ödevden alacağınız puan artış veya azalış gösterecektir.

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 07-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 09-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ