Others | Ödev Hazırlama

Ödev Hazırlama

51 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Verilen konu hakkında araştırma yapılıp ödev hazırlanacaktır word üzerinden . Konu daha sonra belirtilecektir

Bütçe: 30 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 01-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 05-12-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ