Others | Ödev hazırlama

Ödev hazırlama

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1- Tasavvufî sembolizmde “.” (nokta), ve “I” (elif) hangi anlamları ihtiva eder. İzah ediniz.
2- Dinî-tasavvufi Türk halk edebiyatının ideolojisi ve bunun manzum-mensur türlere yansıması hakkında bilgi veriniz.
3- Yunus Emre’nin tabiat unsurları ile arasındaki münasebeti Türklerin göçebe yapıdan yerleşik düzene geçiş ve sosyo-kültürel yaşantılarında gerçekleşen değişiklikler bağlamında açıklayınız.
4- Yunus Emre’nin “Bir Ben vardır Bende Benden İçeri”, “Bana Seni Gerek Seni”, “Bana Bu Ten Gerekmez”, “Çıktım Erik Dalına”, “İlminde Gark Olalı” şiirlerini şerh ediniz.
5- Yunus Emre’nin şiirleri içerisinden “Melamet-Miskinlik, Vahdet-i Vücut, Gezginlik, Mürşit-Mürit Hukuku, Fakirlik-Yokluk” meselelerinin konu edildiği ikişer şiir bulup yazınız. Düzgün bir el yazısı ile yazıldığı takdirde ücret değişebilir onun haricinde bilgisayardan da yazılabilir. Ders halk edebiyatıdır.

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 12-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 15-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ