Others | ödev

ödev

5 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

1- Yunus Emre’nin tabiat unsurları ile arasındaki münasebeti Türklerin göçebe yapıdan yerleşik düzene geçiş ve sosyo-kültürel yaşantılarında gerçekleşen değişiklikler bağlamında açıklayınız.
2-Yunus Emre’nin “Bir Ben vardır Bende Benden İçeri”, “Bana Seni Gerek Seni”, “Bana Bu Ten Gerekmez”, “Çıktım Erik Dalına”, “İlminde Gark Olalı” şiirlerini şerh ediniz.
3- Yunus Emre’nin şiirleri içerisinden “Melamet-Miskinlik, Vahdet-i Vücut, Gezginlik, Mürşit-Mürit Hukuku, Fakirlik-Yokluk” meselelerinin konu edildiği ikişer şiir bulup yazınız

Bütçe: 20 TL

İşin Yapılacağı Konum: EDİRNE
Görevin Başlangıç Tarihi: 03-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 03-07-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.