Others | ödev

ödev

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Yarın saat 23.30'a kadar yetişmesi gerek. intihal olmayacak şekilde konular hakkında bilgisi olan ve yorum yapabilen. ödev formatından ziyade sınav sorusu şeklinde cevaplama olacak. word dosyasına soru cevap şeklinde yazılacak.


Aşağıdaki sorulardan istediğiniz 5 tanesini seçip yanıtlarınızı word formatında gönderiniz.
(24 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ SON TESLİM TARİHİDİR)

1 Örgütsel etkililik nedir? Teknoloji örgütsel etkililiği nasıl artırabilir?
2 Örgütlerde vekalet problemi (asil – vekil) nedir? Çözmek için neler yapılabilir?
3 Bir örgütüm merkezileşme ve ademi-merkezileşme arasında seçim yapmasını etkileyen faktörleri tartışınız.
4 Bürokrasi örgütte ne zaman bir soruna dönüşür? Yöneticiler oluşacak sorunları engellemek için neler yapılabilir?
5 Şebeke örgüt yapılarının avantajları ve dezavantajları nelerdir?
6 Neden farklı örgütlerin farklı kültürleri vardır?
7 Restoran veya AVM gibi bir örgüt seçerek, bu örgütün düşük maliyet ya da farklılaşma stratejilerini nasıl yürütebileceğini anlatınız.
8 Örgüt popülasyonlarında yoğunluk bağımlılığı kavramını açıklayınız. Bir popülasyonda kurulan örgülerin sayısını hangi faktörler etkiler?
9) Örgütsel öğrenme nedir?
190 Yaratıcılık, iç girişimcilik ve inovasyon arasındaki ilişkiyi anlatınız.

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: İSTANBUL
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 24-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.