Others | Ödev

Ödev

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

İnsan hakları dersinde, avrupa insan hakları sistemiyle Afrika insan hakları sistemini karşılaştırmaya yönelik ve hudoc üzerinden alınan bir davanın adil yargılanma hakkı konusu üzerinden analiz edilmesi. 3 sorunun toplamının 10 sayfa olması idealdir

Bütçe: 75 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-06-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 23-06-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.