Others | Ödev

Ödev

7 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bitirme projemin araştırma kısmı için rapor hazılama halkla ilişkiler bölümü

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 06-04-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 09-04-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.