Others | ÖDEV

ÖDEV

10 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma dersine yönelik 10-15 sayfalık bir ödev hazırlanacak. APA yöntemi kullanılacak. Ödev konuları;
A)Yöntem Bilimine Göre Araştırma Türleri
-Tümden Gelim Yöntemi
-Tüme Varım Yöntemi
B)Ölçekler ve Ölçek Türleri
-Sınıflayıcı Ölçek
-Sıralayıcı Ölçek
-Aralıklı Ölçek
-Oran Ölçeği
-Likelt Ölçeği

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-11-2019
Görevin Bitiş Tarihi: 30-11-2019
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ