Others | Ödev

Ödev

6 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Ödev/Proje Konusu:

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Keneşi/Turkic Council) Tarihi, Teşkilat Yapısı ve Faaliyet Alanlarıyla İlgili Bir Metin Hazırlayınız.

Genel Kurallar

Ödev/Projenizde bir ana başlık bulunmalıdır.

Ödev/Projenizi en az üç alt başlık altında ve kaynakça dâhil 1200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız.

Giriş bölümünün ardından gereken alt başlıkları ekleyiniz. Çalışmanızda mutlaka bir sonuç ve kaynakça bölümü olmalıdır.

Ödevinizi yazarken yazım, referans gösterme ve kaynakça yazma(APA) kurallarına uyunuz.

Kaynakçanızı en az beş kaynak (makale, kitap vb.) kullanarak ve kaynakça yazım kurallarına uyarak yazınız.

Değerlendirme ve Puan Tablosu

1-Çalışma Planı (En az 3 alt başlık olmalıdır ve her alt başlık 5 puandır.

Ödevde/Projede bir adet alt başlık kullanılmıştır.

5

Ödevde/Projede iki adet alt başlık kullanılmıştır.

10

Ödevde/Projede üç adet alt başlık kullanılmıştır.

15

Toplam Puan (En fazla 15 puan alınabilir)

5-15

2-Ödev Metninin Yazımı (Toplam 60 Puan)

Metin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır.

10

Metinde kaynakçada belirtilen kaynaklar dipnotlarda ve kurallara göre kullanılmıştır.

10

Ödev metninin büyük kısmı özgün ve çoğunlukla yazım kurallarına uygun yazılmıştır.

20

Ödev metni özgün ve büyük oranda yazım kurallarına uygun yazılmıştır.

30

Ödev metni özgün ve kurallara tam uyularak yazılmıştır.

40

Boş veya alakasız yanıt verilmiştir.

0

Toplam Puan (En fazla 60 puan alınabilir)

0-60

3-Kaynakça Kullanımı (En az 5 adet kaynak olmalıdır ve her kaynakça 5 puandır)

Ödevde/Projede bir adet kaynakça kullanılmıştır.

5

Ödevde/Projede iki adet kaynakça kullanılmıştır.

10

Ödevde/Projede üç adet kaynakça kullanılmıştır.

15

Ödevde/Projede dört adet kaynakça kullanılmıştır.

20

Ödevde/Projede beş adet kaynakça kullanılmıştır.

25

Toplam Puan (En fazla 25 puan alınabilir)

5-25

Genel Puan Toplamı (Üç başlıktan alınan puanların toplamı dersin de notunu belirleyecektir.)

0-100

Dipnot ve kaynakça Anadolu Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu’nda gösterildiği gibi yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak aşağıdaki linkten bilgiye ulaşabilirsiniz.

https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/8-lisansustu-tez-yazim-kilavuzu.pdf

Hazırladığınız ödev/projenizi https://aosodev.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden 04 Ocak 2021 tarihine kadar sisteme yükleyebilirsiniz.


Dersimiz Hakkında

Gönderme Tarihi: 0001-01-01T00:00:00Z

Değerli Öğrenciler,

Bu derste kitap bulunmamaktadır. Bu ders kapsamında bir ödev/proje hazırlamanız beklenmektedir. Ödev/Projenizi nasıl hazırlayabileceğinizi Video içeriklerinden Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4 linklerine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Bu linklerde bir ödev/projenin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi bulacaksınız

Bütçe: 100 TL

İşin Yapılacağı Konum: KONYA
Görevin Başlangıç Tarihi: 28-12-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 01-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ