Others | Numerical Methods Final Sınavı

Numerical Methods Final Sınavı

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Cumartesi günü sınav,Lütfen cidden konuya hakimseniz görüşelim.Telafisi olmayan bir sınav ''bakayım yapabilirmiyim '' değil de ''yapabilirim'' olmasını temenni ediyoruz.. Konular aşağıdadır.

Error Analysis
Root Finding Methods:
Bisection Method, Newton Raphson Method, Secants Method, False Position Method, Fixed Point Iteration
Solutions of the Systems of Linear Equation
Gauss Elimination, Partial Pivoting, LU Decompozition, Cholesky Decomposition, Jacobi Iteration, Gauss Seidel Iteration
Curve Fitting:
Lagrange Polynomials, Divided Differences M., Linear Splines, Quadratic Splines, Cubic Splines, Least Squares Method
Numerical Differentiation
Three Point End Point formula, Three Point Midpoint formula, Five Point End Point formula, Five Point Midpoint formula
Numerical Integration
Closed Newton Cotes F., Open Newton Cotes F., Composite Newton Cotes F.
Numerical Solution of Ordinary Differential Eq.
Euler Method
Modified Euler Method
Midpoint Rule
Runge Kutta Order Four

Bütçe: 250 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 23-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 23-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.