Others | Mukavemet 2 sınavı

Mukavemet 2 sınavı

1 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Makina müh. Mukavet 2 dersi final sınavı online yapılacak 8 temmuz 14te ve yüksek almam gerekiyor. İlgilenenler için konular
Kesmeli eğilme, genel yükleme hali, gerilme ve şekil değiştirme dönüşümü, kiriş ve mil boyutlandırma, kiriş ve milde çökme, enerji yöntemleri, burkulma

Bütçe: 50 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 08-07-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ

Aday aranıyor.