Others | mühendislikte matematiksel yöntemler

mühendislikte matematiksel yöntemler

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

21.01.2021 mühendislikte matematiksel yöntemler(difrensiyel) sınavım var. bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
sınav saat 19,00 da
Konular:Mertebe Diferansiyel Denklemler, Tek Değişkeni İçeren İntegrasyon Çarpanları Metodu, Riccati , Birinci Mertebe Yüksek Dereceden Diferansiyel Denklemler,Clairaut, Lagrange, Yüksek Mertebe Lineer Diferansiyel Denklemler, Belirsiz Katsayılar Yöntemi, Sabitin Değişimi- Lagrange, Euler, Bağımlı veya Bağımsız Değişkeni İçermeyen Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebe Lineer Diferansiyel Denlemlerin Serilerle Çözümleri, Yok etme ve Determinant Yöntemi, Ters (İnvers) Laplace Dönüşümü

Bütçe: 200 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 21-01-2021
Görevin Bitiş Tarihi: 21-01-2021
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ