Others | Ms Word Ödev

Ms Word Ödev

2 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Talaşlı imalat yöntemleri ve ilgili makinalar hakkında araştırma yapılıp 5-6 sayfalık word dosyası hazırlanacak.

Bütçe: 40 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 08-07-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 08-07-2020
Kategori: Ders / Çeviri

GÖREVİ YAPAN KİŞİ