Others | Mimarlık Sektörü ile alakalı Araştırma-Rapor hazırlama

Mimarlık Sektörü ile alakalı Araştırma-Rapor hazırlama

3 kişi
bu görevi tamamlamak istiyor

Görev Detayı

Mimarlık Sektörü’ne ilişkin yapılacak bir araştırmayı içerir. “Mimarlık Sektörünün Bugünü
ve Geleceği” ana başlığı altında, öğrenci sektörel durum analizi, çalışma koşulları vd. konularında
yapılan araştırmaları ve istatiksel verileri inceler. Bu araştırma niceliksel ve niteliksel verilerin bir
analizini, derlemesini ve yorumlamasını içerir. Sektörün ekonomik ve sosyal koşulları değerlendirilir.

Ödev detaylı olup profesyonel bir teslim gerekmektedir. Word sayfasında 13-14 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır

Bütçe: 55 TL

İşin Yapılacağı Konum: ONLINE
Görevin Başlangıç Tarihi: 17-08-2020
Görevin Bitiş Tarihi: 19-08-2020
Kategori: İçerik Hazırlama

GÖREVİ YAPAN KİŞİ